mandag 10. januar 2011

Digital kompetanse

Jeg skal her se på digitalkompetanse i læreplanmål fra Restaurant og matfag VG2 kokk og servitør. Tar for meg grunnleggende ferdigheter med  IKT og bruk av digitale hjelpemidler.

Å kunne bruke digitale verktøy i kokk- og servitørfag innebærer å hente og oppsummere relevant informasjon og dokumentere og presentere faglig arbeid. Det innebærer også å kunne sammenligne og vurdere energi- og næringsinnhold, kost- og menyplanlegging, varebestilling, betalingsrutiner, lagerstyring og bruk av produksjonsutstyr.
For å få litt egen oversikt må jeg dele opp litt. Jeg vil legge dette opp punktvis med egne kommentarer.
1. hente og oppsummere relevant informasjon: Elevene kan få mulighet til å bruke internett til å samle inn og vurdere informasjonen og nettstedets relevans.
2.dokumentere og presentere faglig arbeid: om jeg bruker PTF som et eksempel er det et fag hvor elever dokumenterer sitt arbeid i faget ved bruk av logg, denne logg skal skrives ut i fra dages undervisning eller fra dagens bedriftsopplæring. Her vil eleven dokumentere og knytte deres arbeid til læreplanmål og en egenvurdering. 2 ganger i skoleåret skal eleven presentere logg og egenvurdering, dette er nedfelt i vurderingskriteriene for faget. Skolen har vært med på å utvikle et eget nettsted for dette arbeid, blir.no. Her går eleven inn på læremål og nivådelte konkretiseringer. Tilbakemeldinger fra faglærer vil og foregå her.
3. kunne sammenligne og vurdere energi- og næringsinnhold, kost- og menyplanlegging: Dette er relevant i faget kosthold, ernæring og helse. Her kan elevene jobbe med program som Mat på data ol. Da vil man kunne ta for seg eget kosthold  og vurdere dette opp mot livsstil og anbefalinger.
4. varebestilling, betalingsrutiner, lagerstyring: her kan elever utabeide varebestillingsskjema på bakrunn av menyer som skal brukes gjennom året, så kan elevene skrive egne bestillinger basert på mengdeberegning. Det kan og utarbeides program for lagerstyring. Her kan varer inn, ut og beholdning registeres, videre brukes dette ved bestilling av varer til undervisningen.
5.bruk av produksjonsutstyr: Elevene kan utvikle egne bruksanvisninger, vedlikeholdsskjema og rengjøringsskjemaer. I vårt utsalg kan kassa kobles mot pc og hente ut oversiktlige dagsoppgjør, uke eller måneds oppgjør, samt oversikt over en vares omsetning.

Lokal tilpasning av læreplan:
Programfag: her jobbet vi i arbeidsgrupper for VG1 og VG2, i dette arbeid var det viktig for oss å synliggjøre hvordan fag og mål fortsetter og bygger på hverandre fra VG1 til VG2. Samtidig med dette utarbeidet vi vurderingskriterier på samme måte. Konkretiseringer og vurderingskriterier ble nivådelte.
PTF: Her samarbeidet vi med opplæringskontoret og utarbeidet nivådelte konkretiseringer og vurderinger på bakrunn av bedriftenes tilbakemeldinger. Dette ble lagt inn på nettstedet blir.no, og her skal vi i samspill med eleven dokumentere, veilede og vurdere.  

tirsdag 7. desember 2010

Blogg for første gang

Ja bloggen er opprettet nå. Lurer nok litt på bruken av dette inn mot undervisning, tenker og en del på brukervennlighet til blogg i undervinsning. Som dere ser av mitt første innlegg har klassen og jeg opprettet en facebook side sammen. Alt nå så ser jeg en del ting som kanskje ikke er helt greit ved bruk av facebook på denne måte(eller er det jeg som er ikt idiot?). Mulig blogg kan vise seg som et mer riktig medium, men vil eleven bruke det? Vel mye skal læres så vi får se,  prøve og feile.

Facebook

Har nå opprettet klassen facebook sammen med mine elever. Er nok litt betenkt angående hva som kommer ut av dette når jeg tenker læring og motivasjon. Har imidlertid hatt en positiv opplevelse alt, la ut informasjon om at de skulle ta med sin pc til undervisning i dag. Vet dere hva, alle hadde med pc og lader- hurra.